Serologie: Anti-nucleaire as (ANA) - Bloed
Gemeten eigenschapAnti-nucleaire as (ANA) - Bloed
Interne naamANA.if.kwl (411)
AfkortingANA
SynoniemAnti nucleaire factor (ANF), nucleaire as
Intern codenummer

Afnamemateriaal ROOD (Serum)
Afnamemateriaal (afgekort) S
Minimum benodigde hoeveelheid100 µL
Interferentie
AvonddienstNee
WeekenddienstNee
Mogelijk dringende bepalingNee
Frequentie van bepaling1x per week
Dag van bepalingDonderdag
Antwoordtijd
(Tijd tussen staalontvangst en volledig resultaat)
Maximale tijd afname - analyse
InstructiesEnkel uitgevoerd bij positieve CTD screen
Aanvraag formulierChemie - Auto antistoffen